Kurzy a workshopy

Tímový rozvoj

Jedným z najobľúbenejších programov je DEŇ ZDRAVIA PRE FIRMY. Zdravie má priamy dopad na efektivitu vašich ľudí. Ak nie sme vo fyzickej kondícii, psychickej pohode a trápia nás zdravotné problémy, naša aktivita klesá a v práci sme hlavou inde. Výkon v práci je podmienený tým, ako sa cítime a venujeme sebe vo voľnom a v pracovnom čase. Ak zamestnávateľ ukáže, že mu na jeho zamestnancoch záleží, odrazí sa to v ich lojalite, efektivite, ako aj dosahovaní stanovených cieľov. Preto sme vytvorili jedinečný, zážitkovo-prednáškový, deň, ktorý vyskladáme podľa vašich predstáv a našich odporúčaní. Radi pre vás pripravíme VÁŠ DEŇ ZDRAVIA

Tímová spolupráca

TEAMBUILDING pre rozvíjanie tímovej spolupráce. Dynamické firemné prostredie, záťažové situácie, výrazná personálna obmena pracovných skupín, vysoké nároky na výkonnosť zamestnancov, ktorí často pracujú v časovej tiesni. To všetko sú podnety pre firemný teambuilding, ktorý spôsobí reštart pracovného tímu alebo prispeje k udržaniu efektívneho a zdravého tímu. Jednotlivé aktivity sú vhodné pre každého, fyzické ani motorické schopnosti jednotlivca nerozhodujú o úspechu ani o výsledku jednotlivých modelových situácií a zážitkových hier.

 • STANOVENIE PRAVIDIEL TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE
 • ROZVÍJANIE SKUTOČNEJ TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE
 • WIN – WIN EFEKT
 • POZITÍVNA TÍMOVÁ EMÓCIA, KREATIVITA A DOBRODRUŽSTVO

Teambuilding pre nové tímy

Dobre zvolené teambuildingové aktivity spájajú. Keď niečo spoločne zažijeme, spoločne sa smejeme. Spoločne dosiahneme vytýčený cieľ a napĺňajú sa tak tie najlepšie predpoklady pre dobrú spoluprácu. Teambuildingové hry umožnia vzájomné zoznámenie účastníkov, ktorí sa do tej doby nepoznali. Napr. implementácia novoprijatých zamestnancov do pracovného kolektívu. Nastaví sa pozitívna atmosféra v tímoch. Posilňujú sa interpersonálne väzby a následne sa rozprúdi lenivý brainstorming. Kreatívne hry účastníkov povzbudzujú a sprostredkovávajú im podnety. Tie im umožnia vybočiť z bežných myšlienkových schém. Motivujú k väčšej osobnej angažovanosti a flexibilite.

 • POSILNENIE NEFORMÁLNYCH VÄZIEB A ZOZNÁMENIE
 • MOTIVÁCIA K OSOBNEJ ANGAŽOVANOSTI
 • PREHĹBENIE DÔVERY A OTVORENOSŤ K ZMENÁM
 • ORIENTÁCIA NA VÝSLEDOK A SPOLOČNÉ ZÁŽITKY

Komunikačný teambuilding

Teambuildingové aktivity pomáhajú účastníkom sústrediť sa na svoje komunikačné vzorce a na to, ako pôsobia na ostatných. Cez modelové situácie sa intenzívne pracuje na verbálnej a neverbálnej komunikácii a v spolupráci s lektorom si účastníci overia, nakoľko je ich spôsob komunikácie efektívny. Nastavením komunikačných pravidiel sa odbúravajú komunikačné bariéry a posilňuje sa schopnosť efektívne vnímať a odovzdávať informácie.

 • IDENTIFIKÁCIA KOMUNIKAČNÝCH RIZÍK
 • ODBÚRAVANIE KOMUNIKAČNÝCH BARIÉR
 • NASTAVENIE PRAVIDIEL TÍMOVEJ KOMUNIKÁCIE
 • EFEKTÍVNA TÍMOVÁ KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA

Strategický teambuilding

Strategické hry predstavujú obľúbený prostriedok zážitkového učenia. Rozvíja sa schopnosť účastníkov zvládať krízové situácie, posilňuje sa strategické myslenie a rozhodovanie.  Strategický teambuilding ponúka sériu na seba nadväzujúcich úloh podporujúcich komunikáciu, leadership, tímovú prácu, kooperáciu, riešenie problémov, inováciu a kreativitu. Pomáha generovať nové myšlienky a nápady do ďalšieho obdobia a celkovo naštartovať „drive“ vašej spoločnosti. Nevyhnutná je veľmi úzka spolupráca jednotlivých členov tímu a správne načasovanie spätnej väzby.

 • PREHĹBENIE TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKÁCIE
 • KONCENTRÁCIA, IMPROVIZÁCIA, DOSIAHNUTIE ZHODY
 • ZVÝŠENIE POVEDOMIA O TÍMOVEJ STRATÉGII
 • POSILNENIE TÍMOVÉHO DUCHA A SPOLUPATRIČNOSTI
 • IDENTIFIKÁCIA KOMUNIKAČNÝCH RIZÍK
 • ODBÚRAVANIE KOMUNIKAČNÝCH BARIÉR
 • NASTAVENIE PRAVIDIEL TÍMOVEJ KOMUNIKÁCIE
 • EFEKTÍVNA TÍMOVÁ KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA

Majte prehľad o novinkách

Zavolajte nám, radi si s vami prejdeme vašu víziu a vymyslíme to pravé riešenie.

w

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Čakáme na Vaše emaily.