Rescue teambuilding

Kurz prvej pomoci

Rescue teambuilding trvá 3-5 hodín s možnosťou prestávky na coffee break. Je možné ho vykonať kdekoľvek na Slovensku, v hoteli, v penzióne, vonku či vo vašej firme. Čas vieme prispôsobiť podľa vášho programu. – tu tlačidlo: vzorový program

Teambuilding je vhodný pre 30-50 účastníkov a vieme ho pripraviť aj v anglickom jazyku. 

Celý kurz je zameraný na poskytnutie prvej pomoci v život ohrozujúcich stavoch tak, aby účastníci vedeli tieto poznatky plnohodnotne využiť v prípade potreby priamo v praxi a boli tak pripravení poskytnúť prvú pomoc svojim priateľom či blízkym, resp. deťom.

Kurz je realizovaný podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. a po ich skončení je účastníkovi vystavené oficiálne potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Teoretická časť – interaktívna prednáška:
  • význame a cieľoch prvej pomoci
  • najčastejšie život ohrozujúce stavy u dospelých a detí
  • bezpečnosť pri poskytovaní prvej pomoci
  • prvotné a druhotné vyšetrenie postihnutého
  • zastavenie masívneho krvácania
  • oživovanie dospelých a detí
Praktická časť a riešenie modelových situácií
  • Nácvik oživovania – kardiopulmonálna resuscitácia, inštruktáž a používanie AED
  • Prvá pomoc pri dusení – Rautekov hmat, Heimlichov a Gordonov manéver
  • Prvá pomoc pri autonehode – vytiahnutie zraneného z vozidla
  • Fixácia zlomenej hornej končatiny, pomoc pri tepnovom krvácaní

Majte prehľad o novinkách

Zavolajte nám, radi si s vami prejdeme vašu víziu a vymyslíme to pravé riešenie.

w

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Čakáme na Vaše emaily.